Καλωσόρησμα στην Υπηρεσία!

Γράφουμε σε απλή γλώσσα, αλλά είμαστε ακριβείς και εξαντλητικοί. Στόχος μας είναι και ένας 12χρονος να κατανοεί το κείμενό μας.

Οδηγίες / Σύνδεσμοι


Γράφουμε σε απλά Ελληνικά, όχι στη γλώσσα της γραφειοκρατίας. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν τεχνικό όρο, δίνουμε μια σύντομη εξήγηση ώστε να τον κατανοήσουν όλοι οι επισκέπτες!

Είσοδος


Δίνουμε σύντομες και περιεκτικές οδηγίες για όλες τις επιλογές εισόδου!